Deze website is bedoeld om onze leden te informeren over de actuele stand van zaken

Opmerkingen zijn welkom

Bestuur

Voorzitter Frans Kaart
Secretaris Pim Marcusse
Penningmeester Rien Megens
Wedstrijdsecretaris Maikel Leemans
Lid Toon Claessen

 

Mededelingen

Er zijn geen bijzonderheden